• +99871 200-70-04
  • Тошкент шаҳри, Темур Малик кўчаси, 146 (Техноплаза ИБМ
  • info@batiskaf.uz

Бозорнинг экспресс-таҳлили

Бозор бўйича қўшимча маълумот тўплаш ва таҳлил қилишга асосланган бозордан ажралган ҳолда уни текшириш. Бозорнинг экспресс-таҳлили соддалаштирилган қолип асосида олиб борилади. Бозорни бу тахлитда ўрганиш қуйидаги масалалар бўйича таянч тасаввурлар ҳосил қилиши мумкин:

· асосий рақобатчилар ва уларнинг маҳсулотлари,
· маҳсулотни кимга йўналтирилаётганлиги,
· бозорнинг ҳажми ва кўлами, · бозор динамикаси, · кутилаётган камчиликлар.

Бизнес-диагностика

Турли йўналишлар: сотувлар, маркетинг, маҳсулотни мақсадга йўналтириш, нархни шакллантириш, кризис ҳолатлари, молиявий стратегия бўйича стратегияларнинг тўлиқ ишлаб чиқилиши. Буюртмачи билан биргаликда стратегия жорий қилиш ва илк натижалар намойиши

Бозорни ўрганиш

Ички ва ташқи ишларнинг тўлиқ комплексини қамраб олади. Янги маҳсулот чиқараётган, янги сотиш бозорини ўзлаштираётган ёки шунчаки юқори даражадаги рақобат ҳукм сураётган бозорда ишлаётган бўлсангиз, бозор ҳолатини ўрганиб чиқиш жуда муҳим. Бу рақобатчиларнинг ривожланиш динамикасини ва бозор конъюнктурасининг барча хавфларини тўлиқ баҳолашга, компаниянинг янада самарали стратегияларини ишлаб чиқиш учун маълумотлар тўплашга ва бизнесингизнинг юксалиш салоҳиятини кўришга имкон беради.

Лойиҳанинг амалга оширилиш имкониятларини баҳолаш

Лойиҳанинг жорий қилиниш ва молиявий амалга оширилиш имкониятларини баҳолаш сифатида Feasiblity study (ТЭО) - янги лойиҳа учун энг муҳим ҳужжатлардан бири. Уни ишлаб чиқишда лойиҳанинг амалга оширилиш шакллари харажат, муддат ва фойдалилик томонлама қиёслаб чиқилади. Бундай баҳолаш натижасида буюртмачи (инвестор) яратилаётган маҳсулотга сўровлар бўлишига ва лойиҳа фойдали чиқишига ишонч ҳосил қилади.

Компанияни рўйхатга киритиш

Ташкилий-ҳуқуқий шакл ва солиқ солишнинг оптимал тизимини танлашда, корхонани рўйхатдан ўтказишда, барча рухсатномага тегишли ҳужжатларни олишда кўмаклашиш.

Жамоа тўплаш ва тузиш

Жамоани саралаб олиш, шунингдек ёллаш, таянч бизнес-жараёнлар ва мотивация тизимини яратиш бўйича чораларнинг тўлиқ комплекси.

Технологиялар ишлаб чиқиш ва жорий қилиш

Ишлаб чиқариш корхоналари учун хизматлар - таркиб, рухсатнома ҳужжатлари, ходимларни ўқитиш.

Бошқарув бўйича консультациялар, ташкилий лойиҳалаш

Корхона иши таҳлили, ишланмалар:
мақсадга эришиш ва режалаштириш,
· мотивация ва назорат тизимлари,
· стратегик, тактик ва оператив ечимлар учун менежментнинг ахборот таъминоти методикалари учун инструментлар комплекси.

Стратегиялар(маркетинг, тараққиёт, сотувлар) ишлаб чиқиш

Турли йўналишлар: сотувлар, маркетинг, маҳсулотни мақсадга йўналтириш, нархни шакллантириш, кризис ҳолатлари, молиявий стратегия бўйича стратегияларнинг тўлиқ ишлаб чиқилиши.

Буюртмачи билан биргаликда стратегия жорий қилиш ва илк натижалар намойиши

Савдо маркаларини ишлаб чиқиш

Ушбу хизмат нафақат савдо маркаларига ишлов беришни, балки бозор талабларига максимал даражада жавоб берадиган маҳсулотни яратиш, брендни тегишли талабларга мувофиқ қуришни ва истеъмолчилар билан мулоқот тизимини ишлаб чиқишни ҳам қамраб олади.

Инвесторларни жалб қилиш

Инвесторларни қидириш ва жалб қилиш, битимларни кузатиш, келишувларни бажарилиш мониторинги.

Бизнес-жараёнларни оптималлаштириш

Корхонанинг асосий бизнес-жараёнлари аудити, самаралилик таҳлили. Ҳамкорлар ва филиаллар ўртасидаги ўзаро ҳаракат кўламини такомиллаштириш бўйича чоралар ишлаб чиқиш ва жорий қилиш. Логистика, сақлаш, тақсимот, сотиб ўтказиш, таъминот ва бошқалар юзасидан тегишли тажрибага эга мамлакатдаги энг яхши экспертлар билан кенг кўламли йўналишлар бўйича бизнес-жараёнларни тизимини яратиш.
Буюртмачилар билан биргаликда оптималлашган жараёнларни жорий қилиш ва дастлабки натижаларни кўрсатиш.

Бизнес-жараёнларни автоматлаштириш ва IT-консалтинг

Бизнес-жараёнларнинг самаралилигини ошириш ва компания фаолиятининг асосий йўналишлари таҳлилини енгиллаштириш мақсадида намунавий жараёнларнинг оптималлашган ишлаш тартиблари орқали бажарилиши билан биргаликда автоматлашган дастурий комплексларни жорий қилиш

Молиявий менежмент

Хавфларни оптималлаштириш, фойдалардан максимал фойдаланиш ва стратегик самарали режалаштириш мақсадида ташкилотнинг пул оқимларини бошқариш тизимини тузиш:

· молиявий ҳолатини баҳолаш,
· молиявий режалаштириш ва хавф-менежменти,
· капитал тузилмани, айланма маблағларни ва активларни бошқариш.

Молиявий менежмент воситаларидан оқилона фойдаланиш орқали компания даромадини кўпайтириш, тўлаш салоҳиятини таъминлаш, инвестиция жалб қилувчанлигини ва активларини ошириш каби мақсадларга эришилади. 

Инвестицион битимларни қўллаб-қувватлаш

Инвестицион лойиҳани кузатиш бўйича хизматларнинг тўлиқ комплекси:
• Лойиҳани танлаш ва Due Diligence жараёни - инвестицион лойиҳани малакали ва мустақил баҳолаш,
• Бозор тизими таҳлили,
• Музокараларда ёрдам бериш,
• Сармоя киритиладиган потенциал объект бўйича ҳужжатларнинг тўлиқ тўпламини тайёрлаш,
• Келишувларнинг бажарилиш мониторинги.

Тайёр бизнесни қидириш

· Сотиб олиш учун объект танлаш, Due Diligence жараёни - лойиҳани малакали ва мустақил тарзда баҳолаш,
· сармоя киритиладиган потенциал объект бўйича ҳужжатларнинг тўлиқ тўпламини тайёрлаш,
· Битимларни кузатиш,
· Келишувларни бажарилиш мониторинги.

Қидирган нарсангизни топмадингизми?

Хизматни таклиф қилиш